VU VƠ


VU VƠ

Đã bảo là mình đừng yêu
Mà sao sớm sớm chiều chiều nhớ nhau?
Đã bảo hẹn đến kiếp sau
Mà sao nhoi nhói nỗi đau trong lòng?
Đã bảo dẫu có cuồng phong
Sóng lòng có giục.Vững trong bão bùng
Đã bảo dẫu cách nghìn trùng
Lửa tình yêu dấu bập bùng trong nhau!

thachcau

góp ý

Yêu nhau đi. có sao đâu
Làm chi luống những "nhói đau trong lòng"
Đã vương một chút tơ hồng
Sóng lòng đã giục bão bùng nổi lên
Thương con tim nhỏ dịu hiền
Vì người mà cứ mang niềm khổ đau
Hãy yêu đi. Có sao đâu.
Thấy bạn đau buồn nhớ thăm bạn vài lời chia sẻ nhé.

chonnguyen

Đã bảo hẹn đến kiếp sau
Sao em lỗi với nguyện cầu hôm nay
Thôi thì em cứ thật say
Yêu trong lửa cháy đọa đày con tim
Mai này chân cứng đá mềm
Đạp lên số phận có niềm vui riêng.

ANH

thăm em

lời thơ sao nghe cay đắng quá
em gắng vui lên chứ
dẫu nghìn trùng nhưng vẫn có trong nhau mà
ANH!

catbien

Tình yêu

Đã bảo dẫu cách nghìn trùng
Lửa tình yêu dấu bập bùng trong nhau!
...
Tình yêu có sức mạnh tuyệt vời phải không bạn